مسابقات والیبال قهرمانی منطقه 7 و کسب مقام سوم هنرستان هوانوردی مدبر