جلسه عمومی انجمن اولیا و مربیان و تقدیر از نفرات برتر در امتحانات سال تحصیلی 96-95