برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) در هنرستان و پزیرایی از عزادارن حسینی - مهر1396